Váš názor na DD 2012

26.08.2012 22:21

Organizátor podujatia, OZ Hodoču, pri príprave podujatia každoročne zohľadnuje pripomienky návštevníkov. Tohto ročné postrehy, pripomienky, odporúčania možete adresovať prostredníctvom e-mailu na: hodocu@gmail.com. Ďakujeme Vám, že aj týmto spôsobom pomáhate zvyšovať úroveń majstrovstiev vo varení držkovej.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.