OZ HODOČU

Občianske združenie (OZ) HODOČU vzniklo vo februári 2009, registráciou na Ministerstve vnútra. Základ nášho záujmového, dobrovoľného a nepolitického združenia tvoria ochotníci a priaznivci ochotníckeho divadla HODOČU. Naša hlavná činnosť zahŕňa organizovanie aktivít na zatraktívnenie života na vidieku, zapájanie občanov, jednotlivcov, podnikateľských subjektov, orgánov verejnej správy a iných združení do života a rozvoja obce Veľké Držkovce.

Chronológia vzniku a činnosti:

- 2006/2007: prvé stretnutia režiséra p. Karola Praženca s budúcimi divadelníkmi - ochotníkmi. Naštudovanie prvej divadelnej hry.

- 2007: Záujem obcí o divadelné vystúpenia, naštudovanie novej hry.

- 2008: myšlienka p. Karola Praženca založiť občianske združenie (OZ), ktoré by združovalo divadelníkov-ochotníkov, priaznivcov divadla, občanov obce a všetkých, ktorým nie je ľahostajný život v obci Veľké Držkovce

- december 2008: vytvorenie prípravného výboru

- február 2009: oficiálný vznik OZ Hodoču, predseda p. Karol Praženec

- máj 2009: počas schôdze odsúhlasený návrh zorganizovať podujatie, súťaž vo varení držkovej polievky s názvom Držkovská držka.

- jún 2009: odstúpenie predsedu p. Praženca, návrh nových kandidátov, zvolený Ing. Stanislav Varényi

- august 2009: prvý ročník podujatia Držkovská držka

- august 2013: piaty ročnik Majstrovstiev vo varení držkovej Držkovská držka

- december 2014: premierové podujatie - Silvester 2013, spoločné stretnutie občanov obce a členov OZ.

- 2014: príprava 6. ročníka Držkovskej držky

...

- 2018: jubilejný 10. ročník Držkovskej držky 

- 2019: príprava 11. ročníka Držkovskej držky 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.