DD 2009

Pred pár mesiacmi u niekoľkých nadšencov obce Veľké Držkovce skrsol nápad založiť občianske združenie. Od slov sa prešlo priamo k činu a tak vo februári 2009 vzniklo občianske združenie, ktoré dostalo názov HODOČU.  Okrem ochotníckeho divadla, ktoré tu pôsobí už viac rokov a ktoré združenie zobralo pod svoje krídla, chceli jeho členovia urobiť niečo nové, originálne. A práve tu vhodne poslúžil názov našej obce. Veď bývame v Držkovciach, tak poďme variť držkovú...

...a veru sa aj varila. Na nultom ročníku poduajtia pod názvom Držkovská držka, 29. augusta 2009.

Svoje kuchárske umenie v tento deň predviedlo 19 súťažných tímov, ktoré sa na súťaž pripravili naozaj výborne. Originálne oblečenie, čiapky, doplnky, heslá, prirodzene bojová atmosféra, ale hlavne osobitná receptúra a vlastné KNOW-HOW boli nástrojom, ako zaujať nezávislú porotu, ktorej členmi boli:

Predseda poroty

doc. Ing. Ladislav Lagin, CSc., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

PaedDr. Jozef Božik, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Peter Gašparovič

Patrik Urban

Ing. Juraj Snopek

Ing. Vladimír Judiny

samozrejme, nesmel chýbať ani zástupca OZ HODOČU, organizátora podujatia, Eduard Brigant

Odmenené boli 3 najlepšie súťažné tímy. Súčasne boli odmenené 3 tímy v osobitnej kategórii: Gastronomická úroveň prípravy a prezentácie. Jeden tím si odniesol mimoriadnu cenu OZ HODOČU.

Ceny boli naozaj lákavé: finančné odmeny vo výške 100, 50 a 25 eur, vecné ceny-karbobrúska, uťahovačka, kotol s kotlinou, kotlík s trojnožkou.

OZ HODOČU ďakuje sponzorom, spoločnosti STACON, s. r. o., PQM, s. r. o., Starožitnostiam Rozmarín, Rádiu WOW, Mlynu Trenčan a ostatným, všetkým návštevníkom, súťažiacim, porotcom, účinkujúcim, divákom a hlavne svojim členom, pretože bez ich nápadov, práce a podpory by realizácia Držkovskej držky nebola možná.

Článok o podujatí a fotogalériu nájdete tiež na stránke Veľkých Držkoviec:

https://velkedrzkovce.php5.sk/?article=drzkovska-drzka-2009

(Prvé, ručne maľované logo podujatia Držkovská držka, Barborka @ Ľubka)

Fotogaléria z prvého ročníka Držkovskej držky 2009

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.